“Kanser Tanılı Çocuk ve Ebeveynlerine Yönelik Geliştirilen Klinik Eğitim Programının Hasta Uyumu, Bilgi ve Kaygı Düzeylerine Etkisi “ başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi için hasta yakını rehberi ve hasta motivasyon filmini başarı ile tamamladık.