Bilgi, geçmişe göre daha kolay ulaşılabilir oldukça bilgi kirliliği de buna paralel olarak arttı. Böylelikle bilimsel bilginin doğru mecralarda doğru yöntemlerle topluma daha sağlıklı bir biçimde ulaştırılmasının önemi her geçen gün daha da hissedilir hale geldi. Gelişmiş ülkelerde bilim okuryazarlığı üzerine yapılan çalışmalar artarken ülkemizde bu konu maalesef çok dar bir çevrenin ilgisiyle sınırlı kaldı.

Bilim Medya, işte tam da bu gereksinimin olduğu bir dönemde, Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Antalya Teknokent) bünyesinde, alanında uzman bilim insanlarının teşviki ve manevi desteğiyle Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sami MENCET tarafından kuruldu.

Bilim Medya; ne bir reklam ajansı, ne bir prodüksiyon şirketi, ne bir danışmanlık kuruluşu ne de türünü sıklıkla duyduğunuz şirketlerden biri. Tam tersine, bilimin kendine has disiplin ve ilkelerini, medyanın güncel araç ve yöntemlerini kullanarak geniş kitlelere duyurmayı misyon edinen, bilimsel çalışmaları hedef kitlesine etkin bir biçimde duyurmayı amaçlayan ve çağın öğretim teknolojilerini kamu yararına sunmayı ilke edinen bir girişim.

Eğer bir bilim insanıysanız; çalışmalarınızı akademik çevreler, toplumun geniş hedef kitlelerine sunmak, projelendirmek, somut çıktılarını kamuoyuyla paylaşmak vb. hedefleriniz varsa,

Ya da ruhu genç bir girişimciyseniz, dünyayı güzelleştirecek bir fikriniz varsa,

Akademiyle sektörün buluştuğu bir ortamda üretmek ve kazanmak isteyen, vizyonu geniş ve enerjik biriyseniz,

Bir tık kadar yakınınızdayız…

3
Tamamlanan Proje
3
Tasarımı Süren Mobil Uygulama
2
e-Öğrenme Portalı